Het ideale bedrijf

Bij het starten van een bedrijf zijn 3 doelstellingen belangrijk.

 1. Verwerven van een direct inkomen
 2. Verwerven van een (semi) passief inkomen, het bedrijf genereert inkomsten, niet alleen afhankelijk van Uw inzet
 3. Er komt waarde in het bedrijf, dat geld oplevert als U het verkoopt.

Om succesvol in zaken te zijn, dient uw bedrijf aan een aantal criteria te voldoen. Stelt u zich na het lezen van dit artikel de vraag of uw bedrijf ook voldoet aan de 12 criteria. Is dat niet het geval, neem dan contact met ons op.

 • De hele wereld is uw klant.
 • Het product of de dienst kent een ‘inelastische vraag.
 • Het product kan niet gemakkelijk vervangen of nagemaakt worden.
 • Nauwelijks behoefte aan personeel.
 • Weinig overheadkosten.
 • Geen grote investeringen in bv. Machines.
 • Een sterke vrije cashflow.
 • Relatief weinig overheidsbemoeienis en regulering.
 • Gemakkelijk verplaatsbaar.
 • Het ideale bedrijf biedt u intellectuele voldoening.
 • Het ideale bedrijf zorgt ervoor dat u veel vrije tijd heeft.
 • Uw inkomen is niet afhankelijk van het aantal uren dat u werkt.

Bron: Warren Buffet

Wie is Warren Buffet?http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Warren-Buffett_C0R3.html

Bij het ideale bedrijf is ‘de wereld’ uw klant.
In plaats van dat uw producten of diensten enkel een lokale buurt of zelfs een hele stad bedienen, heeft u in het ideale geval de ‘hele wereld’ als potentiële klant.

Het product of de dienst kent een ‘inelastische vraag’.
Inelastisch betekent simpelweg dat mensen uw product graag willen (of moeten) hebben en dat voor hen de prijs ervan van ondergeschikt belang is.

Het product kan niet gemakkelijk vervangen of nagemaakt worden.
Het product dient origineel te zijn of door copyrights, patenten of anderszins door competitieve voordelen beschermd te zijn.

Het ideale bedrijf heeft nauwelijks behoefte aan personeel.
Feitelijk geldt: hoe minder personeel, hoe beter. Denk aan bedrijven die vrijwel alle ‘bedrijfsactiviteiten’ hebben uitbesteed, tot productie, marketing en facturering aan toe.

Het ideale bedrijf kent weinig overhead.
Er is geen duur kantoorpand nodig, geen grote hoeveelheden elektriciteit, geen noodzakelijk adverteren, geen juridische ondersteuning, geen dure werknemers en evenmin is sprake van noodzakelijke inventaris.

Het ideale bedrijf vereist geen grote investeringen in bijvoorbeeld machines.
In andere woorden, van ‘gebonden kapitaal’ is geen sprake.

Het ideale bedrijf kent een sterke vrije cashflow.
Van te ontvangen betalingen die pas ver in de toekomst plaatshebben is geen sprake.

Het ideale bedrijf kent relatief weinig overheidsbemoeienis en regulering.
Hoe minder bemoeienis hoe beter.

Het ideale bedrijf is makkelijk verplaatsbaar.
Wanneer u besluit dat u de wintermaanden toch liever in Zuid-Spanje dan in Nederland doorbrengt, is dit voor wat betreft het ideale bedrijf geen enkel probleem.

Een cruciaal en vaak ‘vergeten’ element: het ideale bedrijf biedt u intellectuele voldoening.
Wanneer sprake is van intellectuele voldoening, zult u merken dat u uw werkzaamheden voor uw bedrijf helemaal niet eens als werk ziet.

Het ideale bedrijf zorgt ervoor dat u veel vrije tijd heeft.
In andere bewoordingen, het is geenszins noodzakelijk dat u 12, 16 of zelfs 18 uur per dag ‘werkt’. De vele ‘vrije tijd’ zorgt er vervolgens voor dat u tijd hebt om AAN uw bedrijf te werken, in plaats van genoodzaakt bent om IN uw bedrijf te moeten werken. Bij tijdrovende beroepen als advocaat of strategieconsultant is dit vaak lastig te verwezenlijken tenzij men hiervoor mensen in dienst neemt.

Bij het ideale bedrijf is uw inkomen niet afhankelijk van het aantal uren dat u aan het werk bent

Veel advocaten en doktoren bijvoorbeeld moeten, wanneer ze meer willen verdienen, simpelweg meer uren maken. Bij het ideale bedrijf verkoopt u net zo makkelijk aan 1, 100 of 10.000 klanten.